Portfolio > Full Circle

Fellow Feathers Follow
Fellow Feathers Follow
acrylic on paper
15" x 15" - 11" diameter
1998