Portfolio > Into the Mountains

Smokestack Mountain
Smokestack Mountain
ink, acrylic and gold foil on paper
49" x 37"
September 2013