Portfolio > Into the Mountains

detail - 'Mountain Access'
detail - 'Mountain Access'
ink, acrylic and gold foil on paper
49" x 37"
October 2013