Portfolio > Into the Mountains

Hidden Mountain Reflection
Hidden Mountain Reflection
ink, acrylic and gold foil on paper
42" x 37"
November 2013