Portfolio > Into the Mountains

Hidden Mountain in Autumn
Hidden Mountain in Autumn
ink, acrylic and gold foil on paper
46" x 36"
November 2013