Portfolio > Into the Mountains

Mountain Lake
Mountain Lake
ink, acrylic and gold foil on paper
49" x 37"
November 2013