Portfolio > Into the Mountains

detail - 'Mountain Lake'
detail - 'Mountain Lake'
ink, acrylic and gold foil on paper
49" x 37"
November 2013